151233093_3855337677863632_7173952414695558235_o

Grafické zpracování inzerce pro MLÉKARNU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Požadavek

Klient si přál graficky zpracovat inzerci, která zaujme potencionální zákazníky do časopisu FRESH a PERFECT WOMAN.

Řešení

Nejdříve jsme vyfotili nový produkt mlékárny a následně jsme vytvořili vizuální styl inzerce.

Klient
Mlékárny Valašské Meziříčí
Termín
Produkty
Foto ateliér a grafika