Pomůcka při zadávání tiskových zakázek

13.11.2017

Komunikace při polygrafické výrobě
Knihařské zpracování

a) Popis typu knihařského zpracování:
. skládání – 2 x paralelní lom, 3 x lom ( popis: paralelní nebo 2x paralelní a potom křížový lom ) – jde
tu o to, aby způsob skládání byl jednoznačně popsaný…
. bigování
. perforace
. ořezání na čistý formát
. dírování ( popis: díra o průměru 5 mm; díra o poloměru 2,5 mm,… a přesný popis polohy díry )
. oblení rohů ( popis: poloměr 7,5 mm; oblit jen pravý horní a dolní roh…)

b) typ vazby:
. V1 ( 2 x skobička, 3 x skobička, 4 x skobička se závěsným očkem…)
. V2 ( 4 x rýhovaná obálka, EVA standartní lepidlo; PUR lepidlo )
. V3 ( např.: modrá textilní páska )
. V4
. V8, V8a, V9 …
. plastová spirála ( upřesnění typu a barvy spirály )
. kovová variospirála matné kovové hliníkové barvy ( F148 )
. kalendářová kovová spirála na kratší straně kalendáře ( 297 mm ) se závěsným háčkem

c) jiné knihařské zpracování:
. vlepení pauzáku na stranu 18 shora ( viz dodaná maketa )
. čirá krycí folie tloušťka 0,08 mm jako 1.list uvnitř tiskoviny
. závěsné oka průměru 5 cm nahoře a dole; nebo po obvodě všech čtyř stran
. kašírování na podložku hliník/ plast/ hliník tloušťky 3 mm…
. výsek podle dodaného vektorového tvaru
. vzadu instalovaný závěsný systém typu… – umístění a velikost podle přiloženého nákresu

Baleni
. po 1 kuse do kartonových obálek typu XF 145-8
. po 100 ks do termo smršťovací folie a do kartonových krabic
. balíčky označit expedičními štítky ( viz přiložený vzor ) – databázi dodám
. zabalení a uložení na EUR paletě ( zapáskované s vrchním krytem palety, připravené pro kamionovou přepravu )

Expediční pokyny
. zaslat poštou podle rozdělovníku přiloženého k objednávce
. specifikace expedičních samolepících štítků jako při poslední dodávce
. osobní odběr
. zaslat na dobírku
. převezme kurýr objednaný zákazníkem

Speciální pokyny
. např. dotisk ( dodržet barevnost jako při poslední objednávce ze dne…)
. POZOR! – zákazník náročný na kvalitu
. zavolat mě k tiskařskému stroji na podpis a kontrolu vytištěných archů
. k nákladu přidat samostatně zabalené 3 ks vzorků
. dodám certifikovaný digitální nátisk – dodržet barevnost jako na nátisku
. dodržet přesný čistý formát tiskoviny
. doručit zákazníkovi na v objednávce uvedenou adresu s naším dodacím listem

Zdroj: Noviny pro grafický priemysel, autor: ing. Ĺudovít Karpinský

Základní varianty skládání
a) skládání jednoduchým lomem
b) skládání křížovým lomem
c) skládání paralelním lomem
d) skládání harmonikovým lomem
e) skládání okénkovým lomem
f) skládání nepravidelným paralelním lomem