20210427_103750

Nová výrobní hala

11.05.2021

Název projektu: Energetické úspory objektu č.p. 840 ve Valašské Meziříčí

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022298

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy pomocí zateplení fasády a stropní konstrukce, výměny otvorových výplní, rekonstrukce vytápění, výměny osvětlení a výměny technologií (výměna dvou tiskáren a jednoho laminátoru). Navrženými úpravami dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, čímž dojde k finančním úsporám za odběr tepelné energie.

Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora z fondu Evropské Unie.